beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejSKN Narodowego Instytutu Kardiologii

Zarząd Koła

  • Przewodnicząca: Dominika Munzberger
  • Wiceprzewodnicząca: Klaudia Włodarska

Opiekun naukowy

  • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Charakterystyka Koła Naukowego

  • poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kardiologii
  • Obszary zainteresowań: kardiologia, diagnostyka obrazowa, elektrofizjologia, kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, rehabilitacja kardiologiczna.
  • Doskonalenie umiej ętności piśmienniczych, prowadzenie prac badawczych i prezentacja prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni, promowanie uczelni w otoczeniu społecznym, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami.
  • Integracja członków koła.

Terminarz spotkań

1 raz na miesiąc