beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejOkulistyczne Koło Naukowe

Zarząd Koła

  • Przewodniczący: Katarzyna Sołowiej

Charakterystyka Koła Naukowego

  • Poszerzenie wiedzy z zakresu okulistyki.
  • Odbywanie dyżuru w szpitali.
  • Publikacja prac badawczych oraz artykułów naukowych związanych z okulistyką.
  • Promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym.
  • Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami.

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu