beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKołu Urologiczne

Zarząd Koła

 • Przewodniczący: Patryk Osiński
 • Wiceprzewodnicząca: Jakub Kawecki
 • Sekretarz: Martyna Stachoń

Charakterystyka Koła Naukowego

Główne cele: 

 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu urologii. 
 • Praca na Oddziale Urologicznym. 
 • Prowadzenie prac badawczych. 
 • Zdobywanie wiedzy na temat metodologii pracy naukowej, opracowanie badań naukowych oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności piśmienniczych.
 • Opracowanie przypadków medycznych.
 • Integracja Członków koła.


Planowana działalność: 

 • Praca na Oddziale Urologicznym. 
 • Prowadzenie prac nadawczych.

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu