beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Prawa Nieruchomości

Koło zajmuje się tematem szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Podczas działania Koła odbywać się będą praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów w branży nieruchomości. 

Główne cele KNPN:

  • pogłębianie wiedzy studentów z zakresu prawa nieruchomości i inwestowania w nieruchomości
  • wsparcie działalności naukowej studentów zainteresowanych prawem nieruchomości i kwestiami dotyczącymi inwestowania w nieruchomości
  • przygotowanie studentów do udziału w konferencjach naukowych oraz publikacji własnych artykułów naukowych
  • udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez praktyków rynku nieruchomości
  • organizacja konferencji naukowych z zakresu prawa nieruchomości

Opiekunowie Koła:

  • dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa
  • mgr Daniel Lubowiecki