beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS

Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS obrało za przedmiot swoich zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe.

Zadania:

Planowane zadania w roku akademickim 2021/22: analiza obowiązujących przepisów prawa cywilnego oraz projektowanych zmian w prawie cywilnym. Wykłady eksperckie oraz dyskusje merytoryczne. Mini-wykłady członków koła na wybrane tematy. Organizacja studenckiej i wydziałowej konferencji naukowej. Debaty oksfordzkie (w tym ogólnowydziałowe i ogólnouczelniane), symulacje rozpraw.

Koordynator:

  • dr Przemysław Buczkowski

Zarząd koła:

Prezes Zarządu - Monika Koczan
Prezes Zarządu - Patrycja Gawełek
Wiceprezes Zarządu - Rafał Dylong

Spotkania:

Kontakt:

civilis@lazarski.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/Civilis-Koło-Naukowe-Prawa-Cywilnego-Uczelni-Łazarskiego-106625321832126

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/3/csm_studenci_sesja_3b0718e483.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/4/csm_radosc_win_1_27870e666a.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/d/csm_dgp_ranking_laureaci_rektor_800_450_2a7dad4839.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/c/csm_nasi_studenci_perpektywy_f8586c7455.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/b/8/csm_mielec_grupowe_7a42b2177c.jpg