beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS

Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS obrało za przedmiot swoich zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe.

Zadania:

Planowane zadania w roku akademickim 2021/22: analiza obowiązujących przepisów prawa cywilnego oraz projektowanych zmian w prawie cywilnym. Wykłady eksperckie oraz dyskusje merytoryczne. Mini-wykłady członków koła na wybrane tematy. Organizacja studenckiej i wydziałowej konferencji naukowej. Debaty oksfordzkie (w tym ogólnowydziałowe i ogólnouczelniane), symulacje rozpraw.

Koordynator:

  • dr Przemysław Buczkowski

Zarząd koła:

Prezes Zarządu - Monika Koczan
Prezes Zarządu - Patrycja Gawełek
Wiceprezes Zarządu - Rafał Dylong

Spotkania:

Kontakt:

civilis@lazarski.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/Civilis-Koło-Naukowe-Prawa-Cywilnego-Uczelni-Łazarskiego-106625321832126

/fileadmin/user_upload/_processed_/a/3/csm_foto_news_szlachetna-paczka_fcddd193ef.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/4/csm_raising_stars_duzy_1_e48247865c.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/7/csm_senat_100_small_a91f978ad5.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/1/csm_cellonachip_small_39c5fd62c9.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/b/csm_debate_club_small_5520a149a4.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/c/csm_krasp_small_07023e5cc2.jpg