beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS

Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS obrało za przedmiot swoich zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe.

Zadania:

Planowane zadania w roku akademickim 2021/22: analiza obowiązujących przepisów prawa cywilnego oraz projektowanych zmian w prawie cywilnym. Wykłady eksperckie oraz dyskusje merytoryczne. Mini-wykłady członków koła na wybrane tematy. Organizacja studenckiej i wydziałowej konferencji naukowej. Debaty oksfordzkie (w tym ogólnowydziałowe i ogólnouczelniane), symulacje rozpraw.

Koordynator:

  • dr Przemysław Buczkowski

Zarząd koła:

Prezes Zarządu - Monika Koczan
Prezes Zarządu - Patrycja Gawełek
Wiceprezes Zarządu - Rafał Dylong

Spotkania:

Kontakt:

civilis@lazarski.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/Civilis-Koło-Naukowe-Prawa-Cywilnego-Uczelni-Łazarskiego-106625321832126