beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Prawa Administracyjnego

Koło zajmuje się prawem administracyjnym ustrojowym, materialnym i procesowym, a także publicznym prawem gospodarczym.

Zagadnienia omawiane w ramach koła obejmują m.in.:

 • funkcjonowanie, strukturę i organizację administracji publicznej,
 • administrację rządową i samorządową w Polsce,
 • postępowanie administracyjne,
 • sądownictwo administracyjne,
 • wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia,
 • prawo działalności gospodarczej,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • prawo regulacji sektorowej,
 • prawo energetyczne.

Opiekun naukowy:

 • dr Angelika Kurzawa
 • dr Łukasz Nosarzewski

Koordynator koła naukowego:

 • dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

Zarząd koła:

 • przewodniczący: Mateusz Jakubowski
 • zastępca przewodniczącego: Anna Maszkiewicz

 Spotkania:

 • co dwa tygodnie

Kontakt:
prawoadministracyjne@lazarski.pl

Facebook:
facebook.com/KNPA.Lazarski