beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Onkologii Klinicznej

Zarząd Koła

  • Przewodniczący: Bogumił Bocianiak
  • Wiceprzewodniczący: Joanna Kołodziej
  • Sekretarz: Klaudia Kułak
  • Skarbnik: Dawid Golik

Opiekun naukowy

  • dr n. med. Tomasz Sarosiek

Charakterystyka Koła Naukowego

  • Obszary zainteresowań: Koło Naukowe Onkologii Klinicznej zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu Onkologii Klinicznej takiej jak: nowotwory łagodne i złośliwe (raki, mięsaki, chłoniaki, białaczki, glejaki, czerniaki i inne), ale także zdobywanie wiedzy z dziedzin blisko związanych z onkologią takich jak chirurgia onkologiczna, radioterapia czy diagnostyka obrazowa i laboratoryjna. Koło zajmuje się również szeroko pojętą profilaktyką onkologiczną.
  • W zasięgu zainteresowań koła również leży leczenie ukierunkowane molekularnie, terapie immunologiczne, techniki radioterapii, wprowadzanie nowych metod leczenia systemowego, postępowanie wspomagające w onkologii i psychoonkologia. Planowana działalność: dyżury na oddziale, „kominki onkologiczne", działalność naukowa, przygotowanie i prezentacja przypadków klinicznych oraz tworzenie prac poglądowych i naukowe- badawczych, udział w pracach oddziału i poradni, wykłady, warsztaty i seminaria, szkolenia, wyjazdy edukacyjne, case report, prace ankietowe, badania oryginalne, działalność publicystyczna, organizacja konferencji i współpraca z innymi kołami naukowymi, uczestnictwo we wszystkich formach wydarzeń związanych z ww. obszarami zainteresowań.

Terminarz spotkań

1 raz na miesiąc