beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Onkologii Klinicznej

Zarząd Koła

  • Przewodniczący: Bogumił Bocianiak
  • Wiceprzewodniczący: Joanna Kołodziej
  • Sekretarz: Klaudia Kułak
  • Skarbnik: Dawid Golik

Opiekun naukowy

  • dr n. med. Tomasz Sarosiek

Charakterystyka Koła Naukowego

  • Obszary zainteresowań: Koło Naukowe Onkologii Klinicznej zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu Onkologii Klinicznej takiej jak: nowotwory łagodne i złośliwe (raki, mięsaki, chłoniaki, białaczki, glejaki, czerniaki i inne), ale także zdobywanie wiedzy z dziedzin blisko związanych z onkologią takich jak chirurgia onkologiczna, radioterapia czy diagnostyka obrazowa i laboratoryjna. Koło zajmuje się również szeroko pojętą profilaktyką onkologiczną.
  • W zasięgu zainteresowań koła również leży leczenie ukierunkowane molekularnie, terapie immunologiczne, techniki radioterapii, wprowadzanie nowych metod leczenia systemowego, postępowanie wspomagające w onkologii i psychoonkologia. Planowana działalność: dyżury na oddziale, „kominki onkologiczne", działalność naukowa, przygotowanie i prezentacja przypadków klinicznych oraz tworzenie prac poglądowych i naukowe- badawczych, udział w pracach oddziału i poradni, wykłady, warsztaty i seminaria, szkolenia, wyjazdy edukacyjne, case report, prace ankietowe, badania oryginalne, działalność publicystyczna, organizacja konferencji i współpraca z innymi kołami naukowymi, uczestnictwo we wszystkich formach wydarzeń związanych z ww. obszarami zainteresowań.

Terminarz spotkań

1 raz na miesiąc 

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/d/csm_dgp_ranking_laureaci_rektor_800_450_2a7dad4839.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/c/csm_nasi_studenci_perpektywy_f8586c7455.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/b/8/csm_mielec_grupowe_7a42b2177c.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/b/csm_StypendiaSantander_880x513_84208f4ea4.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/5/c/csm_lazarski_alumni_5b66ec7b50.jpg