beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKlub Studia Iucunda

Charakterystyka:

Cele koła naukowego to:

 1. tworzenie w przestrzeni krajowej i zagranicznej środowiska akademickiego, w którym następuje pogłębianie więzi i wymiana poglądów między nauczycielami akademickimi i studentami;
 2. identyfikowanie i interpretowanie intelektualnych oraz cywilizacyjnych wyzwań społeczeństwa wobec pokolenia dwudziestolatków;
 3. kształtowanie bezpieczeństwa intelektualnego młodego pokolenia poprzez precyzowanie pojęć i doskonalenie umiejętności poznawania stosowanych w życiu społecznym zabiegów manipulacyjnych;
 4. zgłaszanie propozycji odnoszących się do treści programów studiów;
 5. zachęcanie członków Klubu do podejmowania w przyszłości pracy naukowodydaktycznej w roli nauczycieli akademickich;
 6. rozwijanie wiedzy o języku (w tym o „polskiej" grece i „polskiej" łacinie)jako środku coraz bardziej skutecznego komunikowania się;
 7. doskonalenie sztuki uzasadniania przekonań;
 8. konstruowanie i obsługa urządzenia zwanego intellectual fraud detector (wykrywacz fałszu intelektualnego);
 9. prowadzenie przez Klub własnych interdyscyplinarnych badań naukowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie metodologii badań.

Powyższe cele Klub osiąga poprzez:

 • organizowanie międzyuczelnianych spotkań z udziałem nauczycieli akademickich i studentów;
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań naukowych prowadzonych w ramach Klubu ;
 • współpracę z uczelniami, ośrodkami naukowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w kraju i zagranicą w przedsięwzięciach związanych z realizacją celów Klubu;
 • organizowanie dla członków Klubu warsztatów przygotowujących do publicznych wystąpień na krajowych i międzynarodowych sympozjach, konferencjach i kongresach.

 

Skład:

Natalia Gargas — przewodnicząca
Nina Tarka — skarbnik
Maciej Czerwiński
Artur Dąbrowski
Wiktoria Kamińska
Iga Kołecka
Wiktoria Kosycarz
Weronika Krajnow
Paweł Lipiński
Julia Nowak
Dominka Nowakowska
Sebastian Pudzianowski
Szymon Ugniewski
Stanisław Zamoyski
Wiktoria Owczarek
Iga Strzeże

Opiekun naukowy: Ryszard Grupiński

Spotkania: Co drugą środę o godz. 15:00 w sali 101