beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencja

„Ochrona życia rodzinnego w prawie pracy”

6 czerwca 2017 r.

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Patronat honorowy:

Główny Inspektorat Pracy

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji
I panel - moderator dr Magdalena Rycak (Uczelnia Łazarskiego)
10.00 – 10.10 - uroczyste powitanie uczestników konferencji
10.10 – 10.30 – dr Magdalena Rycak (Uczelnia Łazarskiego) „Ochrona życia rodzinnego w przepisach o czasie pracy”
10.30 – 10.50 – dr hab. Monika Latos-Miłkowska (UW) „Urlopy związane z rodzicielstwem – tendencje zmian w ustawodawstwie pracy”
10.50 – 11.10 – prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) „Wpływ stylu i kultury zarządzania na życie osobiste i rodzinne pracowników”
11.10 – 11.30 - prof. dr hab. Monika Tomaszewska (UG) „Zasada niedyskryminacji w świetle ochrony życia rodzinnego w prawie pracy”
11.30 – 11.50 – dyskusja
11.50 – 12.10 – przerwa na kawę

II panel – moderator dr Artur Rycak (kancelaria Raczkowski Paruch)
12.10 – 12.30 – dr Katarzyna Orlak (Stowarzyszenie Zdrowa Praca) „Interferencja praca-dom w kontekście stresu zawodowego i zdrowia”
12.30 – 12.50 – dr hab. Krzysztof Walczak (UW) „Wynagradzanie pracowników – opiekunów dzieci a zasady wynagradzania”
12.50 – 13.10 – dr Ewa Staszewska (UŁ) „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych realizujących funkcje rodzicielskie"
13.10 – 13.30 - dr hab. Monika Gładoch (UKSW) „ Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników rodziców”
13.30 – 13.50 – dr hab. Tomasz Duraj „Uprawnienia związane z rodzicielstwem niepracowników”
13.50 – 14.20 – przerwa na lunch

III panel – moderator prof. dr hab. Monika Tomaszewska (UG)
14.20 – 14.40 - dr Katarzyna Roszewska (UKSW) „Ochrona życia rodzinnego pracownika będącego opiekunem osoby z niepełnosprawnością”
14.40 – 15.00 – dr Barbara Godlewska-Bujok (UW) „100 lat doświadczeń - aktualność koncepcji uprawnień rodzicielskich w polskim prawie pracy”
15.00 – 15.20 – dr Artur Rycak (kancelaria Raczkowski Paruch) „Ochrona trwałości stosunku pracy a ochrona życia rodzinnego pracownika”
15.20 – 15.40 – mgr Agata Pawłowska-Lis (GIP) „Wyniki kontroli PIP na temat stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem”
15.40-16.00 - mgr Agnieszka Smoder (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – szanse i wyzwania”
16.00 - 16.30 – dyskusja
16.30 – zakończenie konferencji

Program konferencji