beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZarząd

Lista członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego na lata 2016-2020

Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

NIP 521-32-28-820
REGON 015324998 00010
KRS 0000143828

 

FunkcjaTytuł naukowyNazwisko i Imię
Prezes Prof. zw. dr hab. dr h.c. Hołyst Brunon
WiceprezesProf. dr hab. n. med.Gmitrowicz Agnieszka
WiceprezesProf. dr hab. nauk o zdrowiu Makara-Studzińska Marta
SekretarzDr n. hum. Brodniak Włodzimierz A.
Skarbnik Dr n. hum. Biechowska Daria
Członek ZG PTS Prof. nadzw. dr hab. Czabański Adam
Członek ZG PTS Prof. zw. dr hab. n. med. Florkowski Antoni
Członek ZG PTS Prof. nadzw. dr hab. Hankała Andrzej
Członek ZG PTS Prof. dr hab. n. med. Kocur Józef
Członek ZG PTS Dr n. med. Kopciuch Marian
Członek ZG PTS Dr n. prawn. Malec Norbert
Członek ZG PTS Dr n. hum. Rosa Krzysztof
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTS Dr n. prawn. Wojtera Ewelina
Członek Komisji Rewizyjnej PTS Mgr Jabłoński Ryszard
Członek Komisji Rewizyjnej PTS Mgr Ukleja Zenon