beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPublikacje

Publikacje polskiego towarzystwa suicydologicznego w latach 2003 - 2010

W latach 2003-2004 Polskie Towarzystwo Suicydologiczne za zgodą biura informacji Światowej Organizacji Zdrowia opublikowało polskie przekłady serii sześciu broszur-poradników na temat zapobiegania samobójstwom adresowanych do różnych ważnych grup społeczno-zawodowych. Polskie wersje poradników są zaadaptowane do warunków polskich oraz poprzedzone dodatkowymi wstępami napisanymi przez znanych polskich specjalistów z dziedziny suicydologii. Poradniki w wersji angielskiej opracowali eksperci WHO w ramach realizowanego na całym świecie z inicjatywy WHO od 1999 roku programu SUPRE - SUicidePREvention. Wersja polska poradników jest dostępna w pdf na stronie internetowej WHO:

www.who.int - health topic - suicide i kolejno suicide prevention and publications 
Są to poradniki dla:

 1. Lekarzy pierwszego kontaktu 
  Preventing suicide. A resource for general physicians
 2. Pracowników podstawowej opieki zdrowotnej 
  Preventing suicide. A resource for primary health care workers.
 3. Nauczycieli i innych pracowników szkoły 
  Preventing suicide. A resource for teachers and other school Staff.
 4. Funkcjonariuszy służby więziennej 
  Preventing suicide. A resource for prison officers.
 5. Pracowników mediów 
  Preventing suicide. A resource for media professionals.
 6. Jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego 
  Preventing suicide. How to start a survivors group.

W 2007 roku Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwem Edukacji Narodowej wydało poradnik dla nauczycieli Zapobieganie samobójstwom, w którego drugiej części ponownie opublikowano polską wersję poradnika WHO pt. Preventingsuicide. A resource for teachers and otherschoolstaff, a w części pierwszej zespół 5 autorów opracował rozdziały na temat podstawowych problemów i strategii prewencji zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Poradnik ten opublikowano w 30 000 egzemplarzy i rozesłano przez kuratoria oświaty do około 13 tysięcy szkół ponad podstawowych - gimnazja, licea, technika w całej Polsce.

Od 2005 roku Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z wydawnictwem Via Medica - www.viamedica.pl w Gdańsku publikuje rocznik SUICYDOLOGIA.

Wydano dotychczas 6 tomów, 2005 -I, 2006-II, 2007-III, 2008-IV i podwójny tom V-VI na lata 2009/2010, który opublikowano w czerwcu 2010 roku we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym na 43 Zjazd Psychiatrów Polskich w Poznaniu w dniach 23-26 czerwiec 2010. Nakład rocznika: I tom - 1050 egzemplarzy, II tom - 1000 egz., III tom, 1800 egz., IV tom - 1500 egz. i tomy V/VI w nakładzie - 2000 egz.