beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencje

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SUICYDOLOGICZNA: PREWENCJA SAMOBÓJSTW W II DEKADZIE XXI WIEKU. ŁÓDŹ, 20-21 LISTOPADA 2015

W imieniu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Organizatorów, Komitetu Naukowego, Partnerów, Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mamy zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską Konferencję Suicydologiczną: "Prewencja samobójstw w II dekadzie XXI wieku", z udziałem gości zagranicznych, która odbędzie się 20 - 21 listopada 2015 w Łodzi
Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych będziemy gościć:
prof. MARCO SARCHIAPONE (University of Molise, ITALY)
Chair of the European Psychiatric Association Section on Suicide and Suicide Prevention
Szczegółowe i aktualizowane informacje znajdują się na stronie internetowej.
Rejestracja uczestników wyłącznie przez stronę internetową.
Prof. Brunon Hołyst, Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
Prof. Agnieszka Gmitrowicz Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
email: agnieszka.gmitrowicz@umed.lodz.pl
tel., fax +48 42 675 7716

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie organizują w dniu 28 stycznia 2011 roku Ogólnopolskie Sympozjum Suicydologiczne pod hasłem GRANICE SUICYDOLOGII.
Sympozjum odbędzie się w Auli F-401, IV piętro (sala z multimedialnym wyposażeniem na 220 miejsc) w godzinach od 11.00 do 17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36, 03-772 Warszawa - dojazd z centrum Warszawy tramwajami linii 7 i 13 do pętli - ostatni przystanek przy praskiej Bazylice.
Zgłoszenia do udziału w sympozjum będą przyjmowane do 27 stycznia 2011 roku na adres mailowy brodniak@ipin.edu.pl

Zgłoszenie i uczestnictwo jest związane z obowiązkiem wpłaty w dniu sympozjum - 28 stycznia 2011 r. - kwoty 40 złotych od każdej osoby na poczet kosztów jego organizacji i cateringu (kawa, herbata, soki, woda mineralna i ciasteczka). Na miejscu na parterze jest duży bufet, gdzie można zjeść lunch/obiad w umiarkowanej cenie w trakcie dużej przerwy w obradach w godz. 13.15-14.00.
Wszystkich zainteresowanych tą problematyką serdecznie zapraszamy.

Program "Ogólnopolskie Sympozjum Suicydologiczne"

Na ostatnim XLIII Zjeździe Psychiatrów Polskich, który odbył się w dniach 23-26 czerwiec 2010 roku w Poznaniu i uczestniczyło w nim ponad 2000 polskich psychiatrów i psychologów klinicznych oraz kilkunastu wybitnych psychiatrów z całego świata, zostały zorganizowane dwie specjalne sesje suicydologiczne: 1. psychiatryczna, której przewodniczyła prof. Agnieszka Gmitrowicz i 2.interdyscyplinarna, której przewodniczyli prof. Józef Kocur i dr Włodzimierz A. Brodniak oraz jeden warsztat radzenia sobie z problemami zachowań samobójczych pacjentów prowadzony przez prof. A. Gmitrowicz i dr Anitę Młodożeniec. Na Zjeździe odbyła się także specjalna sesja na temat terroryzmu, w której brał udział na zaproszenie prezes PTS prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst.

W latach 2003-2010 Polskie Towarzystwo Suicydologiczne zorganizowało albo było współorganizatorem kilkunastu ogólnopolskich konferencji i sympozjów naukowych dotyczących obok problemów teoretycznych i praktycznych zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród różnych grup wiekowych, społeczno-zawodowych, różnych grup ryzyka np. osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym uzależnionych od alkoholu, a także zagadnieniom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej oraz promocji zdrowia psychicznego w aspekcie czynników ryzyka i czynników protektywnych (chroniących) przed zachowaniami samobójczymi.