beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWykorzystanie blockchain przez rząd estoński

Blockchain znajduje coraz więcej zastosowań. Powstaje wiele startupów związanych z tą stosunkowo nową technologią. Interesują się nią banki, rządy, sektor energetyczny i wiele innych branż. Potwierdza to, że blockchain i jego możliwe zastosowania są duże.

System ten wykorzystała Estonia w swojej infrastrukturze publicznej, w której używa infrastrukturę klucza publicznego (Public Key Infrastructure) oraz blockchain. Do połączenia różnych rejestrów stworzono system X-road, który zabezpieczony jest m.in. za pomocą technologii blockchain. 

Serwis E-stonia daje obywatelom bardzo dużo możliwości, ułatwiając przy tym codzienne życie. Te E-usługi stworzone w ramach tej inicjatywy obejmują serwisy i-Voting, e-Tax Board, e-Business, e-Banking, e-Ticket, e-School, the e-Governance Academy, a także uniwersytety i kilka aplikacji mobilnych. Estończycy mogą głosować online z dowolnego miejsca, cyfrowo podpisywać dokumenty, bezpiecznie wysyłać dokumenty, składać deklaracje podatkowe, otrzymywać zwroty podatków, dostać cyfrową receptę od lekarza, a część z tych rzeczy odbywa się zabezpieczając ww. rejestry przed niepowołanym dostępem za pomocą technologii blockchain. Każde niepowołane użycie publicznych baz danych (np. próba fałszerstwa) jest w ciągu sekundy do wykrycia i dzieje się to właśnie dzięki wykorzystaniu blockchain. 

Ponadto, Estonia utrzymuje kopie zapasowe swoich rejestrów również za granicą (w związku z czym nawet zajęcie całego terytorium tego kraju przez wroga nie doprowadzi do przejęcia jego rejestrów np. danych obywateli, pojazdów, wyników badań lekarskich). By zapewnić integralność tych baz danych (mieć pewność, że wszystkie one są identyczne i nie doszło do próby ich fałszowania), wykorzystywana jest własnie technologia blockchain. 

Dzięki wprowadzeniu tych systemów zmniejszyła się kwota wydatków przeznaczanych na sektor publiczny w tym kraju. Ponadto:

 • zwiększyła się przejrzystość w rządzie,
 • niemożliwe są oszustwa (np. przy głosowaniu),
 • zwiększyła się elastyczność i wygoda wymieniania prywatnych, rządowych, korporacyjnych danych,
 • społeczeństwo ma łatwiejszy dostęp do usług społecznych i do opieki medycznej,
 • przejrzystość w systemie stworzyła także pozytywne środowisko dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości.

 

Wskaźniki dotyczące systemu E-stonia:

 • 94% dowodów osobistych jest cyfrowych,
 • 24 mln - tyle podpisów Estończycy wykonali online,
 • oszczędności z wprowadzenia systemu wynoszą 2% PKB,
 • 30,1% głosów w wyborach w 2015 zostało oddanych online,
 • wydano 10000 kart e-rezydentów,
 • e-rezydenci stworzyli 450 biznesów,
 • 98% recept jest wydawanych online.

 

Te liczby dowodzą temu, że system działający tam jest sprawny i często używany przez obywateli oraz sprzyja rozwojowi gospodarczemu państwa. Estonia zajmuje pierwszą pozycję w rankingach państw odnośnie konkurencyjności podatków oraz szesnastą pozycję odnośnie łatwości prowadzenia biznesu. 

 

Źródło: Estland: Man muss klein anfangen oraz inne.

 

Krzysztof Piech, Paulina Zyga - Uczelnia Łazarskiego