beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejCo powinniśmy wiedzieć o technologii blockchain?

„Blockchain to nie technologia – jest to strategia”
Adam Ludwin, prezes Chain.com

Trudno się z nim nie zgodzić. To technologia, która wymusiła współpracę pomiędzy dotychczas ze sobą konkurującymi instytucjami finansowymi.

Próbując intuicyjnie wyjaśnić, co to jest Blockchain, możemy powiedzieć, że jest to "łańcuch bloków danych", czyli sposób zapisu informacji o nowych wpisach do bazy danych (transakcjach), które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków "wpisów", z których każdy kolejny blok wpisów zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego (bloku), przez co tworzy się nierozerwalny łańcuch.

W blockchainie istotne jest utrzymanie wspólnej, zbiorowej księgi rozrachunków transakcji. Ma ona postać cyfrową; jest rozproszona po sieci, w takich samych kopiach. Technologia blockchain bazuje na sieci peer-to-peer, czyli działa bez centralnych komputerów. Każdy komputer w sieci może brać udział w przesyłaniu i uwierzytelnianiu transakcji. Gdy mówimy o blockchain będą to bloki w ramach księgi transakcji. Księga jest z reguły otwarta dla wszystkich (stworzono blockchainy, gdzie jest inaczej), ale w pełni zabezpieczona przez skomplikowane narzędzia kryptograficzne przed niepowołanym dostępem. Transakcje z reguły są publiczne (istnieją też blockchainy, gdzie są one do wiadomości tylko obu stron transakcji), dostępne dla wszystkich, ale widoczne tylko w ramach praw dostępu dla danego użytkownika. Ponadto są one niemożliwe do odwrócenia i oszukania (podejmowano też próby tworzenia "edytowalnych" blockchainów, co nie spotkało się jednak ze zrozumieniem).

Blockchain jest jedną z najbezpieczniejszych form przechowywania danych. Służy do potwierdzenia autentyczności. Jest unikalny, zaszyfrowany, niezmienny, bezpieczny i ostateczny. 

Blockchain może być niewrażliwy nawet na ataki komputerów kwantowych, a jakiekolwiek nadpisanie rejestru nawet przy posiadaniu uprawnień nie jest możliwe bez pozostawienia śladu. Dlatego też temu rozwiązaniu zaufała administracja w Estonii. 

Bardzo trudno jest zmieniać przeszłe aktualizacje bazy danych (np. w blockchainie bitcoinowym musi się na to zgodzić więcej niż 50% uczestników sieci). Każda aktualizacja jest znakowana czasem. Do aktualizacji bazy danych mogą być dołączane nowe elementy kodu komputerowego (np. aplikacje).

Całą historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain, od początku istnienia danego blockchaina, można przejrzeć i zweryfikować. Daje to bardzo duże możliwości audytu i zaufania. Dyrektor ds. Sektora Finansowego Światowego Forum Gospodarczego, współtwórca raportu „The future of financial infrastructure”, wieszczy, że

blockchain „zamiast pozostawać na marginesie branży finansowej, stanie się jego bijącym sercem” - 

Giancarlo Bruno.

Aby tak się stało, muszą jednak zostać rozwiązane nie tylko problemy techniczne (kwestia wydajności i pojemności systemu), ale – i może co ważniejsze – przeszkody o charakterze makroekonomicznym i prawnym. Jest to zatem zadanie o charakterze interdyscyplinarnym. I dlatego Centrum Technologii Blockchain jest również jednostką nie tyle wyłącznie techniczną, co - interdyscyplinarną. 

 

Blockchain bitcoinowy

Najbardziej znanym blockchainem jest blockchain bitcoinowy. Każdy blok zawiera nagłówek i wpisy do bazy danych (transakcje). Nagłówek zaś zawiera odniesienie (skrót) do poprzedniego bloku oraz znacznik czasu. 

Źródło: http://kryptopolonia.info/co-to-jest-lancuch-blokow-blockchain/

 

Nowy blok sieci Bitcoin w łańcuchu pojawia się średnio, co 10 minut. W łańcuchu mogą być przesyłane informacje o różnych transakcjach (np. handlowych, stanów własności, udziałów, akcji, sprzedaży, kupna wytworzeniu energii elektrycznej, administracji, kupnie lub sprzedaży walut, w tym kryptowalut, czyli walut elektronicznych, transakcjach społecznych - daje szansę drastycznego obniżenia poziomu wykluczenia finansowego na świecie, dotykającego, co najmniej 3 mld ludzi).

Oprogramowanie zostało upublicznione przez Satoshiego Nakamoto 9 listopada 2008 roku. Pobrano je (tj. Bitcoin Core) już ponad 5,5 mln razy (Polska znajduje się (marzec 2017 r.) na 9. miejscu na liście z liczbą pobrań 126 tys.).

Na początku funkcjonowania sieci bitcoin, nagrodą za udział w niej było uwalnianie do tejże sieci 50 bitcoinów w każdym bloku. Ilość ta zmniejsza się co około cztery lata o połowę. Przedostatnia zmiana miała miejsce 28 listopada 2012 r., a ostatnia – 9 lipca 2016 r. (następna nastąpi ok. 27 czerwca 2020 r.). Obecnie zatem w każdym bloku uwalnianych jest do sieci 12,5 bitcoina.

 

Paulina Lejnert, Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego

Bibliografia:
1. http://twojblockchain.pl/czym-jest-blockchain/

2. http://bitmon.pl/tv/item/4165-mozliwosci-technologii-blockchain-prof-krzysztof-piech

3. http://bitcoin.pl/wiadomosci/wywiady/652-wywiad-z-krzysztofem-piechem

4. https://satoshi.pl/tag/dr-krzysztof-piech/

5. http://www.forbes.pl/blockchain-technologia-bitcoina-rewolucja-w-cyberbezpieczenstwie,artykuly,206226,1,1.html

6. http://www.missfq.com/blockchain/ceec-2016-blockchain-dobry-na-wszystko-prof-dr-krzysztof-piech-uczelnia-lazarskiego/

7. http://cyfrowaekonomia.pl/tajemnice-blockchaina-czesc-1-satoshi-i-genesis-block/

8. https://norbertbiedrzycki.pl/blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec/

9. http://blockchain.com.pl/blockchain-definicja/

10. http://blogniebieski.pl/blockchain-publiczny-i-prywatny-wyjasniamy-jak-to-dziala/102

11. https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?t=14247

12. http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/98-portfele-online

13. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/blockchain-jest-nadzieja-a-moze-byc-pogromca-sektora-finansowego/

14. http://itwiz.pl/najwieksze-banki-na-swiecie-inwestuja-w-blockchain-podstawe-bitcoin/

15. http://itwiz.pl/najwieksze-banki-na-swiecie-inwestuja-w-blockchain-podstawe-bitcoin/

16. http://kryptopolonia.info/co-to-jest-lancuch-blokow-blockchain/

17. http://businessinsider.com.pl/technologie/blockchain-co-to-jest/tjnx7h1

18. http://www.zadluzenia.com/artykul/co-jest-blockchain/

19. http://pl.bitcoinwiki.org/Blockchain

20. http://commonsign.eu/wp-content/uploads/2016/11/15_Technologia-blockchain-w-instytucjach-publicznych-w-Polsce_K.Piech_SGH.pdf