Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji.

Informacje o bieżącej działalności Centrum dostępne na dole strony.

Cele strategiczne

Centrum Logistyki i Innowacji pełni rolę centrum kontaktowego świata akademickiego ze światem biznesu oraz z organizacjami rządowymi. Tym samym Centrum realizuje założenia modelu potrójnej helisy. Zgodnie z tym modelem, nowoczesny uniwersytet powinien współpracować z biznesem oraz instytucjami rządowymi i wraz z nimi współtworzyć rozwiązania na które istnieje aktualnie zapotrzebowanie na rynku. Centrum ma za zadanie zogniskować wokół siebie organizacje biznesowe, akademickie, publiczne i rządowe mogące wspólnie kreować nowe rozwiązania w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu sektorach gospodarki, a także w edukacji oraz w sferze regulacji.

Celem strategicznym Centrum Logistyki i Innowacji jest koordynacja przepływu informacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami wyższymi, sektorem prywatnym, publicznym i instytucjami rządowymi.

Działalność

  • Budowa specjalności logistycznej.
  • Prowadzenie badań, ekspertyz i analiz w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacji w tym obszarze.
  • Współpraca z biznesem, organizacjami edukacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu realizacji programów edukacyjnych.
  • Organizacja sympozjów i konferencji.
  • Propagowanie efektów badań i analiz w formie publikacji.
  • Międzynarodowa współpraca z instytucjami aktywnymi w obszarze zainteresowań Centrum.

Aktualności

/fileadmin/user_upload/_processed_/8/7/csm_ksiazki_oficyna_pg_cb8c041dbf.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/b/8/csm_mielec_grupowe_7a42b2177c.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/3/csm_Cyfryzacja-w-zarzadzaniu__88b2556aff.jpg

Publikacje

Koncepcja falowego rozwoju logistyki

Koncepcja falowego rozwoju logistyki

Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw, PTE, Szczecin, 2013 ( s.303).

Książka otrzymała nagrodę Leonardo 2014 i została uznana za najlepszą książkę o innowacjach logistycznych. Kapituła konkursowa dostrzegła innowacyjne podejście autorki do analizy procesów rozwoju logistyki, w tym szczególnie stymulacji procesów innowacyjnych. Podkreślono ważną rolę tej pozycji w promocji kreatywnego podejścia i analiz procesów logistycznych.

Pozycja stanowi interesujące i oryginalne opracowanie na temat innowacji w logistyce, które może mieć zastosowanie praktyczne. Występują w nim dwa wiodące wątki: dotyczący sposobu rozwoju logistyki oraz związany z innowacjami i ich dyfuzją i transferem w łańcuchu dostaw.

W książce zaproponowano m.in. nowatorską metodykę pomiaru efektywności dyfuzji innowacji w łańcuchu dostaw o charakterze aplikacyjnym oraz autorski model dyfuzji innowacji w łańcuchu dostaw.

Książkę można nabyć w: PTE, oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, tel. 91-444 31 33,