1. Wrzutnia (trezor, book drop) służy do zwracania książek wypożyczonych z Biblioteki przez osoby pragnące ominąć wypożyczalnię, np. w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna, lub dla oszczędności czasu, zwłaszcza w przypadku, gdy czytelnik nie potrzebuje odbierać nowego zamówienia. Do korzystania z wrzutni zachęca się także osoby niepełnosprawne. W intencji Biblioteki wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg książek pomiędzy wypożyczającymi.  
  2. Użytkownik posługujący się wrzutnią wprowadza delikatnie książkę do oznaczonego otworu.
  3. Biblioteka bierze odpowiedzialność za ponowne wprowadzenie książki do zbiorów podlegających wypożyczeniom.
  4. Wrzutnia zasadniczo obsługuje zbiory z wypożyczalni, włączając w to tzw. wypożyczenia nocne i świąteczne z czytelni.
  5. Wrzutnia nie obsługuje zbiorów wypożyczanych z czytelni na 2 godziny (należy je oddać w czytelni u dyżurującego pracownika).
  6. Materiały biblioteczne zwrócone poprzez wrzutnię w dniu zamknięcia Biblioteki, zostaną zdjęte z konta czytelnika w następnym dniu roboczym. Czytelnik jest obowiązany sprawdzić stan swojego konta po skorzystaniu z wrzutni. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczony termin zwrotu) nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty specjalnej.
  7. Biblioteka zwraca się do czytelnika z prośbą o wyjaśnienia, gdy zwrócona przez wrzutnię książka nosi nieodnotowane wcześniej zniszczenia lub zabrudzenia.  

Wrzutnia znajduje się na kampusie Uczelni przy wejściu do sektora F

Wrzutnia książek