TYTUŁ CZASOPISMA WERSJA
Arcana papierowa
ADR - Arbitraż i Mediacja Legalis
Annales UMCS LEX
Anti Discrimination Law Review LEX
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej LEX
Archiwum Kryminologii papierowa
Bibliotekarz papierowa
Biuletyn Głównego Księgowego InforLEX
Biuletyn VAT InforLEX
Coaching Review LEX
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych papierowa
Czasopismo Prawno-Historyczne papierowa
Doradztwo Podatkowe papierowa
Dzieje Najnowsze papierowa
Dziennik Gazeta Prawna papierowa
Dziennik Ustaw LEX
Dzienniki Resortowe LEX
Dzienniki Unii Europejskiej LEX
Dzienniki Urzędowe LEX
Dzienniki Wojewódzkie LEX
Economist papierowa/online
Edukacja Prawnicza Legalis
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa papierowa
Ekonomista papierowa
Ekspert Kriminalist = Эксперт-криминалист papierowa
Europejski Przegląd Sądowy LEX
Financial Times : Europe papierowa
Finanse Komunalne LEX
Forbes PL papierowa
Foreign Affairs papierowa
Forum Akademickie papierowa
Forum Prawnicze LEX
Gazeta Finansowa papierowa
Gazeta Podatkowa papierowa
Gazeta Samorządu i Administracji InforLEX
Gazeta Wyborcza papierowa
Gdańskie Studia Prawnicze LEX
Glosa LEX
Gospodarka Materiałowa i Logistyka papierowa
Gospodarka Narodowa papierowa
Ican Management Review papierowa
Informacja w Administracji Publicznej Legalis
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny LEXLegalis
Iuistitia Legalis
Ius Novum LEX, Legalis, papierowa
Krajowa Rada Sądownictwa LEX
Kwartalnik Prawa Prywatnego papierowa
Logistyka papierowa
Management and Business Administration LEX
Marketer+ papierowa/online
Media & Marketing Polska papierowa
Medycyna Praktyczna papierowa
Monitor BHP InforLEX
Monitor Księgowego InforLEX
Monitor Podatkowy Legalis
Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości InforLEX
Monitor Prawa Handlowego Legalis
Monitor Prawa Ochrony Środowiska InforLEX
Monitor Prawa Pracy Legalis
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń InforLEX
Monitor Prawa Zamówień Publicznych InforLEX
Monitor Prawniczy Legalis
Monitor Sądowy i Gospodarczy Online - imsig.pl
New York Review of Books papierowa
New Yorker papierowa
Nieruchomości LegalisLEX
Nowa Currenda Legalis
Nowy Przegląd Notarialny LEX, papierowa
Online Marketing Magazyn papierowa
Organizacja i Kierowanie papierowa
Orzecznictwo Sądów Polskich LEX
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych LEX
Palestra papierowa
Państwo i Prawo LEX
Polish Yearbook of International Law LEX
Polityka papierowa
Polski Merkuriusz Lekarski papierowa
Polski Proces Cywilny LEX
Poradnik Gazety Prawnej InforLEX
Poradnik Rachunkowości Budżetowej InforLEX
Poradnik Asekuracyjne Legalis
Prawo Mediów Elektronicznych Legalis
Prawo Nowych Technologii Legalis
Prawo w Działaniu LEX, papierowa
Prawo Zamówień Publicznych Legalis
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego LEX
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego  Legalis
Problemy Zarządzania papierowa
Prokuratura i Prawo LEX, Legalis, papierowa
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego papierowa
Przegląd Legislacyjny LEX
Przegląd Organizacji papierowa
Przegląd Podatkowy LEX
Przegląd Polityczny papierowa
Przegląd Prawa Egzekucyjnego Legalis
Przegląd Prawa Handlowego LEX
Przegląd Prawa Publicznego LEX
Przegląd Prawa Wyznaniowego LEX
Przegląd Sądowy LEX
Przegląd Sejmowy LEX, papierowa
Puls Medycyny papierowa
Rachunkowość papierowa
Rachunkowość Budżetowa InforLEX
Rejent papierowa
Review of European and Comparative Law LEX
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Legalis
Rynek Zdrowia papierowa
Rzeczpospolita papierowa
Samorząd TerytorialnyLEX
Serwis Prawno-Pracowniczy InforLEX
Social Media Manager papierowa
Sprawy Międzynarodowe papierowa
Stosunki Międzynarodowe papierowa
Studia Iuridica Lublinensia LEX
Studia Iuridica Toruniensia LEX
Studia Prawa Prywatnego Legalis
Studia Prawnicze i Administracyjne LEX
Studia Prawnicze KUL LEX
Studia z Prawa Wyznaniowego LEX
Świat Nauki papierowa
Temidium LEX
Tygodnik Powszechny papierowa
Ukraïns'kij Tižden = Український Тиждень papierowa
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Legalis, LEX
Zamówienia Publiczne: doradca Legalis, papierowa
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego LEX
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego LEX