Biblioteka Uczelni Łazarskiego oferuje dostęp do ponad 90 tys. egzemplarzy książek, z czego większość podlega wypożyczaniu, a 25 tys. znajduje się w Czytelni na półkach dostępnych dla Czytelników. Zapraszamy także do korzystania z bieżących i archiwalnych czasopism drukowanych i elektronicznych. Oferujemy bazy danych z ogólnopolskiej listy Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz inne – prawnicze, ekonomiczne i medyczne. Mamy dla czytelników 37 miejsc, komputery z Internetem i programami użytkowymi (w tym – dla niepełnosprawnych), wi-fi, możliwość drukowania wyników wyszukiwania, kopiarkę i skaner. Wypożyczamy także beletrystykę ze zbiorów dzielnicowej biblioteki publicznej.

mgr Dagmara Madany

Specjalista ds. obsługi studentów

Urszula Marczak

Bibliotekarz

mgr Kamila Wosińska

Zastępca dyrektora Biblioteki, Kustosz

mgr Anna Zielińska

Dyrektor Biblioteki, Kustosz

ZARYS KLASYFIKACJI BIBLIOTEKI KONGRESU

A

DZIEŁA TREŚCI OGÓLNEJ

B

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. RELIGIA

C

NAUKI POMOCNICZE HISTORII

D

HISTORIA ŚWIATA

E-F

HISTORIA AMERYK

G

GEOGRAFIA. ANTROPOLOGIA. REKREACJA

H

NAUKI SPOŁECZNE

J

NAUKI POLITYCZNE

K

PRAWO

L

OŚWIATA

M

MUZYKA

N

SZTUKI PIĘKNE

P

JĘZYK I LITERATURA

Q

NAUKA

R

MEDYCYNA

S

ROLNICTWO

T

TECHNIKA

U-V

NAUKI WOJSKOWE. NAUKI MORSKIE

Z

BIBLIOGRAFIA. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA

Biblioteka Uczelni Łazarskiego od grudnia 2012 r. czynnie uczestniczy we współkatalogowaniu książek, czasopism i innych materiałów. W katalogu centralnym NUKAT znajdziesz wszystkie nowe nabytki Uczelni Łazarskiego, także takie, których nie ma żadna inna biblioteka w Polsce.

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Możliwości wykorzystania materiałów Biblioteki Uczelni Łazarskiego
O ile nie jest to zaznaczone inaczej, zawartość zakładki Biblioteka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Uczelni Łazarskiego.

Domena Publiczna

Materiały oznaczone jako Domena Publiczna mogą być pobierane, przesyłane i przetwarzane bez ograniczeń oraz bez uznania autorstwa.