Zarząd Koła

Przewodnicząca: Weronika Sołowińska

Wiceprzewodniczący: Michał Paprocki

Skarbnik: Natalia Myśliwiec             

Sekretarz: Julia Gadomska 

Opiekun naukowy

  • dr n. med. Anna Kempisty

Charakterystyka koła naukowego

  • Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania badań naukowych,
  • poszerzenie indywidualnych zainteresowań członków Koła i intergracja jego członków,
  • nabywanie i doskonalenie umiętności piśmienniczych,
  • prowadzenie prac badawczych i prezentacja prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni,
  • promowanie uczelni w otoczeniu społecznym,
  • wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami.

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu