Koło Samorządu Terytorialnego jest zrzeszeniem studentów, pragnących swoje zainteresowanie problematyką lokalną i samorządową aktywnie realizować na drodze działalności naukowo - społecznej.

Zadania:

  • Konferencja dla ukraińskich dziennikarzy
  • Wyjście do Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • wizyta na posiedzenie Rady Warszawy

Koordynator koła:

  • Sędzia Jerzy Stępień

Zarząd koła:

Spotkania:

  • odbywają się co dwa tygodnie