Charakterystyka:

Koło Naukowe zajmuje się zagadnieniami szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w szczególności: prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem nieuczciwej konkurencji oraz prawem nowych technologii.

Planowana działalność:

  • organizowanie konferencji, seminariów oraz wykładów gościnnych
  • referaty, dyskusje
  • warsztaty praktyczne

Opiekun naukowy: 

  • dr Katarzyna Krupa-Lipińska

Spotkania:

  • jedno lub dwa spotkania w miesiącu (w zależności od zapotrzebowania i intensywności aktualnych prac Koła) 
  • pierwsze spotkanie (organizacyjne) odbędzie się 10.12.2018r. (poniedziałek) o godzinie 10 w sali 25