Koło zajmuje się prawem ochrony konsumentów oraz prawem antymonopolowym.

Charakterystyka:

Cele Koła obejmują:

  • badanie i ocenę skuteczności działań organu antymonopolowego w zakresie kontroli wzorców abuzywnych,
  • wpływ orzecznictwa TSUE na stosowanie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • badanie skutków ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
  • ocenę skuteczności działań organu antymonopolowego w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym.

Opiekun naukowy:

Zarząd koła:

  • Prezes: Daria Mięczewska,
  • Sekretarz: Bartosz Kotowicz 
  • Rada Ogólna Koła: Bartosz Kotowicz, Mateusz Słaby, Monika Kowalczyk

Spotkania:

  • raz w miesiącu