Kolo naukowe poświęcone jest przede wszystkim prawnym, ale również społecznym, edukacyjnym i ekonomicznym problemom szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Ma łączyć perspektywę naukową i praktyczną.

Zadania:

 • wspieranie członków Koła w rozwoju naukowym
 • organizację debat, konferencji, seminariów, sympozjów naukowych
  i warsztatów
 • prowadzenie badań naukowych 
 • organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami
  w Polsce i zagranicą
 • integracja środowiska akademickiego

Opiekun naukowy:

 • Dr Monika Stachowiak  - Kudła

Zarząd koła:

 • przewodniczący: Mateusz Kuliński

Spotkania:

 • raz w tygodniu