Koło zajmuje się zapoznaniem studentów z obowiązującym przedmiotem i podmiotem prawa medycznego, a także wyjaśnieniem podstawowych pojęć i problemów deontologii lekarskiej.

Zadania:

  • członkowie Koła Prawa Medycznego zajmują się poszerzaniem wiedzy z zakresu prawa medycznego
  • odpowiedzianosc za błedy i zdarzenia medyczne
  • system organizacji opieki zdrowotnej
  • rozwiązują kazusy odnośnie prawa medycznego

Koordynator:

  • Dr hab. Dorota Karkowska

Zarząd koła:

  • Marcin Kosakowski
  • Kinga Szymańska
  • Kamil Szymura

 

Spotkania:

  • raz w miesiącu