Koło naukowe jest dla studentów prawa korporacyjnego miejscem pogłębionej analizy dotyczącej funkcjonowania korporacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania przepisów prawa. Koło ma pomóc studentom w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o działalność korporacji, społeczną odpowiedzialność biznesu, etykę w biznesie.

Spotkania w ramach koła naukowego skupiają się na poszerzeniu wiedzy w zakresie:

 • prawa, nadzoru i ładu korporacyjnego,
 • korporacji transnarodowych,
 • funkcji korporacji w gospodarce światowej,
 • wpływu korporacji na społeczności lokalne i globalne,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyki w biznesie,
 • unormowania compliance w korporacjach,
 • globalizacji porządków prawnych.

Koło naukowe realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację spotkań z praktykami prawa,
 • indywidualny rozwój studentów,
 • udział w sympozjach, meetingach, konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • wsparcie działalności naukowej studentów,
 • prowadzenie badań,
 • przygotowanie esejów naukowych,
 • wydanie monografii wieloautorskiej na temat prawa korporacyjnego.

Opiekun Koła:

Sekretarz:

 • Aleksandra Świkszcz

 

*Formularz zgłoszeniowy