Charakterystyka:

 • pogłębianie wiedzy prawniczej,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności z tematyki prawa konstytucyjnego, w tym praw człowieka,
 • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego,
 • współpraca z innymi kołami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami konstytucyjnymi,
 • popularyzowanie wiedzy o prawie konstytucyjnym,
 • analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację spotkań o charakterze naukowym i konferencji naukowych,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • kontakty z przedstawicielami środowiska naukowego i wybitnymi prawnikami,
 • organizacje konkursów dla młodzieży i studentów zainteresowanych prawem konstytucyjnym.

Opiekun naukowy: 

 • dr Marcin Olszówka

Zarząd:

 • Prezes: Beata Trochanowska 
 • Wiceprezes: Joanna Kępińska
 • Sekretarz: Joanna Kępińska
 • Skarbnik: Julia Reszka

Spotkania:

 • raz na 2-3 tygodnie