Koło zajmuje się funkcjonowaniem sądownictwa administracyjnego, administracją rządową w Polsce, ustrojem samorządu terytorialnego, wpływem aparatu administracyjnego na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Zagadnienia omawiane w ramach koła:

  • funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego,
  • administracja rządowa w Polsce,
  • ustrój samorządu terytorialnego,
  • wpływ aparatu administracyjnego na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  • jednostka a administracja.

Opiekun naukowy:

Koordynator koła naukowego:

  • dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

Zarząd koła:

 Spotkania: