Koło zajmuje się zapoznawaniem się z postępowaniem karnym, a w szczególności postępowaniem dowodowym i sądowym, poznawaniem współzależności postępowania karnego i kryminalistyki oraz medycyny sądowej

Charakterystyka:

 • rozwijanie zainteresowań w zakresie postępowania karnego,
 • pogłębianie wiadomości o poszczególnych instytucjach procesowych i zapoznawanie się z ich funkcjonowaniem w praktyce,
 • zdobywanie umiejętności sporządzania pism procesowych w sprawach karnych,
 • wygłaszanie mów procesowych,
 • przygotowywanie się do konkursu krasomówczego.

Opiekun naukowy:

 • Prof. dr hab. Ryszard Stefański

Zarząd:

 • Przewodnicząca: Patrycja Simińska
 • Wiceprzewodniczący: Szymon Szereda
 • Sekretarz: Renata Jędrzejewska
 • Skarbnik: Wiktor Sokół

Spotkania:

 • co 2 tygodnie