Koło zajmuje się zapoznawaniem się z postępowaniem karnym, a w szczególności postępowaniem dowodowym i sądowym, poznawaniem współzależności postępowania karnego i kryminalistyki oraz medycyny sądowej

Charakterystyka:

  • rozwijanie zainteresowań w zakresie postępowania karnego,
  • pogłębianie wiadomości o poszczególnych instytucjach procesowych i zapoznawanie się z ich funkcjonowaniem w praktyce,
  • zdobywanie umiejętności sporządzania pism procesowych w sprawach karnych,
  • wygłaszanie mów procesowych,
  • przygotowywanie się do konkursu krasomówczego.

Opiekun naukowy:

  • Prof. dr hab. Ryszard Stefański

Zarząd:

Spotkania:

  • co 2 tygodnie