Zarząd Koła

Przewodnicząca Koła: Klaudia Włodarska,

Wiceprzewodnicząca z ramienia Uczelni Łazarskiego: Zuzanna Popielarska 

Opiekun naukowy

  • Opiekun Koła dr n. med. Dorota Bulsiewicz
  • Kierownik jednostki przy której działa SKN prof. dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld

Charakterystyka koła naukowego

  • Wspomaganie procesu dydaktycznego na Uczelni
  • Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i umiejętności praktycznych studentów
  • Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z obszarem działania Koła
  • Umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników
  • Zdobywanie wiedzy na temat metodologii pracy naukowej

Terminarz spotkań

Spotkania raz w miesiącu na terenie Uczelni lub w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka