Koło Naukowe Nauki o Administracji (KNA) jest kołem naukowym zrzeszającym studentów studiów administracyjnych i prawniczych Uczelni Łazarskiego, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie nauki administracji.

Charakterystyka:

Spotkania w ramach koła naukowego skupiają się na pogłębianiu wiedzy w zakresie:

 • aksjologii administracji publicznej
 • genezy nowoczesnej administracji publicznej
 • teorii administracji publicznej
 • praktyki administrowania sprawami publicznymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik, narzędzi i instrumentów
 • prakseologii
 • jakości rządzenia

Planowanymi działania KNA w roku akademickim 2018/2019 są:

 • złożenie wniosku do Funduszy Norweskich o finansowanie badań (I kwartał 2019),
 • organizacja seminarium studenckiego pn. "Rewolucja behawioralna w administracji" (maj/czerwiec 2019),
 • opublikowanie 1 artykułu naukowego na temat polityki administracyjnej.

Opiekun naukowy:

     -

Zarząd koła:

 • Przewodniczący: Piotr Woźniakiewicz, petruxus@gmail.com
 • Wiceprzewodnicząca: Jerzy Kośmider, jerzykos@o2.pl
 • Sekretarz: Adam Biedrzycki

Spotkania:

 • Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w trakcie zjazdów Wydziału Prawa i Administracji