Zapraszamy na konferencję

"Ewolucja pozycji i roli międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-2018"

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Koło zajmuje się dyskusjami na temat szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, udziałem w konferencjach tematycznych, publikacjami dotyczącymi zagadnień naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych.

Główne cele KNMD

 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy związanej z szeroko pojętą problematyką stosunków międzynarodowych wśród studentów wszystkich kierunków studiujących na Uczelni Łazarskiego.
 • Organizowanie i uczestnictwo w seminariach,  konferencjach, debatach, projektach  badawczych, projekcjach/prezentacjach obejmujących problematykę związaną ze stosunkami międzynarodowymi.
 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną tematyką.
 • Organizowanie spotkań z gośćmi ze świata nauki, dyplomacji  oraz polityki.
 • Sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych, budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów.
 • Dążenie do stworzenia wyróżniającym się studentom optymalnych warunków rozwijania zainteresowań, zdobywania wyższych kwalifikacji i doświadczenia.
 • Organizowanie co roku konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Promowanie Uczelni Łazarskiego.

Planowana działalność

 • Spotkania Koła Naukowego Młodych Dyplomatów będą odbywały się raz w tygodniu. Na zebraniach tych będą omawiane bieżące sprawy organizacyjne, wygłaszane będą referaty na wcześniej ustalone tematy, a następnie po prezentacji będą poddawane dyskusji. Analizie i dyskusji poddawane będą również wybrane artykuły z prasy polskiej i zagranicznej, teksty oraz publikacje naukowe.
 • Organizowanie spotkań otwartych dla studentów zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych.
 • Zorganizowanie własnej konferencji naukowej.
 • Organizacja spotkań z przedstawicielami świata nauki, dyplomacji i polityki na Campusie Uczelni Łazarskiego.
 • Udział w spotkaniach Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
 • Pomoc w organizowaniu konferencji naukowych odbywających się na Uczelni Łazarskiego.

Zewnętrzne inicjatywy Koła

 • Aktywne i bierne uczestnictwo w pozauczelnianych konferencjach naukowych.

Publikacje naukowe członków Koła

 • Koło Naukowe Młodych Dyplomatów będzie aktywnie działało na rzecz ukazania się prac naukowych w uczelnianym kwartalniku naukowym.

Koordynator:

 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

Zarząd koła:

Spotkania:

 • w poniedziałki o godzinie: 17:00
 • sala nr B11