Zarząd Koła

Przewodniczący: Aleksandra Gronowska

Wiceprzewodniczący: Jan Zalicki

Sekretarz: Hubert Pałka

Skarbnik: Adam Borysiuk

Charakterystyka Koła Naukowego

  • poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych;
  • poszerzenie indywidualnych zainteresowań członków Koła i integracja jego członków;
  • nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie procedur medycznych;
  • prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni oraz w kooperacji z Kołem Naukowym 'Students Journal Club';
  • promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym;
  • wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami.

Terminarz spotkań

  • Spotkania przynajmniej 2 razy w miesiącu.