Zarząd Koła

Przewodniczący: Mateusz Szarek

Wiceprzewodnicząca: Alicja Andrzejak

Sekretarz: Katarzyna Wieczorek

Skarbnik: Izabela Sztybór

Opiekun naukowy

  • Lek. med. Natasza Blek

Charakterystyka Koła Naukowego

  • Koło naukowe Health Innovations powołano z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie nauczania technologii medycznych w oparciu o nowatorskie rozwiązania będące wyrazem organizacji przemysłowej umownie nazywanej Przemysłem 4.0. Technologie cyfrowe, automatyzacja, nowoczesna komunikacja, ale i rozwijające się techniki AI, IoT specyficzne rozwiązania technologiczne w samej medycynie tworzą nowy tor specjalności medycznych, czy medyczno-technologicznych, których trzeba nauczyć już na wczesnym etapie kształcenia studentów medycyny.
  • Cele Koła: poznanie trendów w zakresie wykorzystania nowych technologii w medycynie dzięki prezentacjom partnerów Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej jak IBM, PwC; prace projektowe prowadzone przez zespół INiMC; tworzenie projektów naukowych dotyczących wykorzystania nowych technologii w medycynie i edukacji medycznej; międzywydziałowe prace wieloośrodkowe prowadzone we współpracy ze studentami Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.

Terminarz spotkań

  • Raz w miesiącu na terenie Uczelni, dodatkowe spotkania (raz w miesiącu) za pośrednictwem mediów społecznościowych.