Zarząd Koła

Przewodnicząca: Aleksandra Kołodziejczyk

Wiceprzewodnicząca: Klara Jędrzejczyk

Sekretarz: Wiktoria Andrzejewska

Skarbnik: Paula Zawłocka

Charakterystyka koła naukowego

  • Molekularne podłoże chorób nowotworowych;
  • Konstrukcja nowych leków przeciwnowotworowych;
  • Zespoły otępienne;
  • Podłoże molekularne chorób psychicznych;
  • Stłuszczenie wątroby;
  • Markery przejścia stanu zapalnego w zwłóknienie w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby;
  • Etap początkowy - publikacje teoretyczne;
  • Przygotowanie projektu naukowego.

Terminarz spotkań

2-3 spotkania w ciągu miesiąca.