Zarząd Koła

Przewodniczący: Maciej Jamróz

Wiceprzewodnicząca: Weronika Sołowińska

Sekretarz: Katarzyna Wieczorek

Skarbnik: Alicja Andrzejak 

Opiekun naukowy

dr n. med. Parfieńczyk Adam

Charakterystyka koła naukowego

  • Obszary zainteresowań- choroby wewnętrzne (gastroenterologia, endokrynologia).
  • Planowana działalność- dyżury na oddziale, "kominki internistyczne", działalność naukowa, uczestnictwo we wszelkich formach wydarzeń związanych z ww. obszarami zainteresowań.
  • Projekty krótkoterminowe- przygotowanie i prezentacja studium przypadków klinicznych oraz przygotowanie prac poglądowych i naukowo-badawczych

Terminarz spotkań

1-2 razy na miesiąc