Zarząd Koła

Przewodniczący: Dawid Golik, Wiceprzewidnicząca Marta Graban

Sekretarz: Zuzanna Jasińska   

Skarbnik: Tomasz Gańko   

Członek: Koła: Bogumił Bocianiak

Członek Koła: Łukasz Sankowski

Charakterystyka koła naukowego

  • Koło Naukowe zrzeszające osoby zainteresowane kardiologią i kardiologią interwencyjną chcące udoskonalić swoją wiedzę, umiejętności praktyczne w tych dziedzinach.
  • Celem Koła jest integracja jego członków;
  • nabywanie i doskonalenie umiejętności piśmienniczych,
  • prowadzenie prac badawczych i prezentacja prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni;
  • promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym,
  • wymiana doświadczeń oraz rozwijanie wpółpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu