Zarząd Koła

Przewodniczący Koła: Michał Paprocki

Wiceprzewodniczący Koła: Natalia Myśliwiec

Sekretarz Koła: Weronika Sołowińska

Skarbnik: Anna Mataczyńska

Opiekun naukowy

  • prof. dr hab. n. med. Halina Car

Charakterystyka koła naukowego

  • Koło Naukowe zrzeszające studentów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę farmakologiczną.

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu ( praca zdalna)