Zarząd Koła

Przewodniczący Koła: Michał Paprocki

Wiceprzewodnicząca: Anna Mataczyńska

Charakterystyka koła naukowego

  • Poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania badań naukowych
  • Poszerzenie indywidualnych zainteresowań członków
  • Nabywanie i doskonalenie umiętności piśmienniczych
  • Prowadzenie prac badawczych i prezentacja prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni
  • Promowanie uczelni w otoczeni społecznym
  • Wymiana doświadczeniem oraz rozwijanie wpółpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu ( praca zdalna)