Zapraszamy Pracodawców (firmy, organizacje, instytucje) do współpracy niosącej obustronne korzyści, w następujących obszarach:

 1. Praktyki studenckie – nawiązanie współpracy w zakresie organizacji praktyk (obowiązkowych oraz nadobowiązkowych) dla studentów Uczelni Łazarskiego.
 2. Publikacja ogłoszeń (pracy, praktyk, staży), za pośrednictwem dedykowanego w tym celu serwisu – kariera.lazarski.pl lub bezpośrednich mailingów kierowanych przez Dział Praktyk i Karier do studentów/absolwentów.
  • Dbając o standardy współpracy Uczelni z biznesem prosimy o zamieszczanie w ofertach następujących informacji: zakres obowiązków, oferowane warunki oraz wymagania na danym stanowisku.

   UWAGA! Serwis obecnie przechodzi prace techniczne, prosimy o wysyłanie oferty pracy/praktyki bezpośrednio na maila: kariera@lazarski.edu.pl a zostanie ona wysłana do studentów drogą mailową.
 3. Organizacja wydarzenia (warsztatu, wykładu, spotkania informacyjnego dla studentów Uczelni Łazarskiego)
  • w wiadomości prosimy o podanie preferowanego terminu oraz opisu wydarzenia – zarys tematyczny.
 4. Zamieszczenie treści w „Aktualnościach” na stronie internetowej (np. informacji o organizowanym przez firmę konkursie, wydarzeniu, ciekawym artykule itp.):
  • w wiadomości prosimy o przesłanie do akceptacji treści w formie edytowalnej.
 5. Zamieszczenie treści na FB: www.facebook.com/KarieraLazarski
 6. Targi pracy: Udział Pracodawców w odbywających się corocznie targach pracy organizowanych na Uczelni Łazarskiego – Giełdzie Pracodawców, które są szansą na bezpośredni kontakt Pracodawców z naszymi studentami/absolwentami.

  Najbliższa Giełda Pracodawców odbędzie się 7 listopada 2018 r. Uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone. Zachęcamy do skorzystania z wyżej wymienionych form współpracy z naszą uczelnią.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dział Praktyk i Karier
kariera@lazarski.edu.pl

22 54 35 382

pok. 261, sektor F, 2 piętro