Formy zaliczenia praktyk studenckich

Praktyki studenckie można zaliczyć poprzez:

 • odbycie praktyki z oferty Uczelni
 • zorganizowanie praktyki w wybranej przez siebie firmie/instytucji
 • pracę zawodową
 • działalność gospodarczą
 • Studencką Poradnię Prawną Uczelni Łazarskiego
 • Program Erasmus+

Praktyki oferowane przez Uczelnię Łazarskiego

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uczelni Łazarskiego

Praktyki organizowane w czasie wakacji letnich:

Jeśli chcecie przystąpić do studenckich praktyk zawodowych podczas przerwy wakacyjnej zapraszamy do Działu Praktyk i Karier w terminie zapisów, wyznaczanym z reguły na pierwszą połowę kwietnia danego roku. O terminie zapisów na praktyki wakacyjne w bieżącym roku akademickim będziemy Was informować poprzez mailingi, plakaty rozwieszone na terenie Uczelni oraz stronę www Uczelni.

Aktualna oferta zakładów pracy i instytucji oferujących praktyki we współpracy z Uczelnią dostępna jest w Dziale Praktyk i Karier oraz na stronie internetowej. Podczas zapisów na praktyki będziesz proszony o wypełnianie ankiety, w której zdeklarujesz miejsce oraz termin odbywania praktyk. Przygotuj sobie wcześniej te informacje. Wypełniona przez Ciebie ankieta staje się podstawą do rozpoczęcia procedury organizowania praktyk.

Praktyki organizowane podczas roku akademickiego

Jeśli chcecie skorzystać z oferty Działu Praktyk i Karier w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych w firmach i instytucjach, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia, zapraszamy do Działu Praktyk i Karier (sektor F, II piętro, pok. 261) wraz z Waszym aktualnym planem zajęć dydaktycznych oraz propozycją terminu odbywania praktyk. Na miejscu uzyskacie informację na temat aktualnych miejsc i możliwości odbywania praktyk, a także dopełnicie niezbędnych formalności. UWAGA: wymogiem podstawowym dla kandydatów na praktyki jest bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dyspozycyjność ok. 20 godzin w tygodniu (w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych).

Uwaga! Praktyki zawodowe nie mogą kolidować z zajęciami na Uczelni Łazarskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami praktyk, którymi dysponuje Dział Praktyk i Karier

Oferty praktyk dla WEiZ

Oferty praktyk dla WPiA

Praktyki spoza oferty Uczelni

Praktyki organizowane w czasie wakacji letnich

Jeśli chcecie zorganizować praktyki we własnym zakresie (praktyki indywidualne) w wybranym przez siebie zakładzie pracy/instytucji  prosimy o dostarczenie do Działu Praktyk i Karier następujących dokumentów:

 1. Podpisane przez instytucję Oświadczenie firmy
 2. Zakres obowiązków
 3. Ankieta WPiA / Ankieta WEiZ

Dokumenty dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Dokładna procedura organizacji praktyk zawodowych we własnym zakresie znajduje się w formularzu INSTRUKCJA WPiA / INSTRUKCJA WEiZ.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Działu Praktyk i Karier (osobiście lub zeskanowane na adres e-mail: kariera@lazarski.edu.pl) na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki! Na tej podstawie zostanie przygotowane i przesłane do Zakładu Pracy porozumienie o organizacji praktyk oraz skierowanie na praktyki dla studenta.

Po zakończeniu praktyk prosimy o dostarczenie do Działu Praktyk i Karier zaświadczenia potwierdzającego ich ukończenie.

Praktyki organizowane w czasie roku akademickiego

Procedura organizacji praktyk zawodowych jest taka sama jak w przypadku praktyk realizowanych w czasie wakacji letnich.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Działu Praktyk i Karier to:

 1. Podpisane przez instytucję Oświadczenie firmy
 2. Zakres obowiązków
 3. Ankieta WPiA / Ankieta WEiZ
 4. Plan zajęć z Wirtualnej Uczelni (w celu weryfikacji terminu praktyk).

Uwaga! Praktyki zawodowe nie mogą kolidować z zajęciami na Uczelni Łazarskiego.

Praktyki, które nie zostały zgłoszone do Działu Praktyk i Karier przed ich rozpoczęciem, będą mogły zostać zaliczone na uzasadniony wniosek studenta.

W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o zaliczenie praktyki
 2. Zaświadczenie potwierdzającego odbycie regulaminowej liczby godzin
 3. Raport napisany zgodnie z wytycznymi Działu Praktyk i Karier.

Praca zawodowa

Student może wystąpić o uznanie pracy zawodowej za odbycie praktyk, jeżeli okres wykonywania pracy nie jest krótszy niż wymiar godzinowy praktyk zawodowych obowiązujących dla trybu i kierunku studiów, a rodzaj wykonywanej pracy jest zbieżny z kierunkiem studiów oraz z ramowym programem obszarów praktyk określonym przez dziekana.

Niezbędna dokumentacja:

 1. Podanie z prośbą o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki obowiązkowej
 2. Zaświadczenie o bieżącym zatrudnieniu pobrane od Pracodawcy,
 3. Zakres obowiązków (również na formularzu Pracodawcy).

Okres pracy zaliczanej na poczet praktyk powinien być taki sam, jak wymiar wymaganych na danym kierunku praktyk (160 h, czyli 1 miesiąc pracy na cały etat).

Powyższe dokumenty można składać osobiście w Dziale Praktyk i Karier lub w formie zeskanowanej na adres: kariera@lazarski.edu.pl. W tytule wiadomości mailowej bardzo prosimy wpisać „Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk obowiązkowych”. Bardzo prosimy o wysyłanie kompletnych dokumentów.

Dokumenty są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni.

Działalność gospodarcza

Student prowadzący własną działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 miesięcy może wystąpić o uznanie tej działalności za odbycie praktyk.

Niezbędna dokumentacja:

 1. Podanie z prośbą o zaliczenie prowadzonej działalności gospodarczej
 2. Wypis z centralnej ewidencji lub KRS nie starszy niż trzy miesiące (działalność musi być również prowadzona minimum 3 miesiące).

Powyższe dokumenty można składać osobiście w Dziale Praktyk i Karier lub w formie zeskanowanej na adres: kariera@lazarski.edu.pl. W tyle wiadomości mailowej bardzo prosimy wpisać „Zaliczenie działalności gospodarczej na poczet praktyk obowiązkowych”, oraz numer albumu.

Dokumenty są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni.

Studencka Poradnia Prawna

Student Wydziału Prawa i Administracji może zaliczyć na poczet praktyk obowiązkowych pracę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

Niezbędna dokumentacja:

 1. Podanie
 2. Certyfikat/Zaświadczenie wydane przez Koordynatora Studenckiej Poradni Prawnej.

Powyższe dokumenty można składać osobiście w Dziale Praktyk i Karier (sektro F, 2 piętro, pok. 261) lub w formie zeskanowanej na adres: kariera@lazarski.edu.pl. W tyle wiadomości mailowej bardzo prosimy wpisać „Zaliczenie działalności w Studenckiej Poradni Prawnej”.

Erasmus+

W celu zaliczenia stażu zagranicznego odbytego w ramach programu Erasmus+ na poczet praktyk obowiązkowych należy:

 • przed wyjazdem pobrać z Działu Programów Międzynarodowych wszystkie podpisane dokumenty, potwierdzające przyjęcie na praktyki i i dostarczyć je do Działu Praktyk i Karier,
 • po powrocie dostarczyć do Działu Praktyk i Karier podpisane dokumenty potwierdzające zakończenie praktyki.