Formy zaliczenia praktyk studenckich

Praktyki studenckie można zaliczyć poprzez:

  • odbycie praktyki z oferty Uczelni
  • zorganizowanie praktyki w wybranej przez siebie firmie/instytucji
  • pracę zawodową
  • działalność gospodarczą
  • Studencką Poradnię Prawną Uczelni Łazarskiego
  • Program Erasmus+