Kierownik Działu Praktyk i Karier

Anna Kosińska

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 261

Konsultant ds. rozwoju kariery

Julita Panufnik

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 261

Doradca zawodowy

Gabriela Gab

doradca@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 384
pokój: 261