Zajęcia z Wychowania Fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych.

Rodzaj, miejsce, dni i godziny zajęć wybiera student przez stronę: euczelnia.lazarski.pl

Więcej informacji o sporcie na Łazarskim znajduje się na stronie: www.sport.lazarski.pl