Wirtualna Uczelnia (WU) to internetowy system obsługi studenta. Znajdują się tam informacje o programie studiów, planie zajęć, dyżurach wykładowców, a także stanie konta finansowego wraz z indywidualnym numerem rachunku, na który należy wpłacać czesne. Również informacja o ocenach (z egzaminów oraz ocena końcowa z ćwiczeń) wprowadzana jest przez wykładowców do Wirtualnej Uczelni. Zapisy na zajęcia także odbywają się poprzez Wirtualną Uczelnię.

W celu zalogowania się należy wpisać:
w polu Użytkownik – numer albumu
w polu Hasło – data urodzenia w formacie RRRRMMDD (R-rok, M-miesiąc, D-dzień).
Podczas pierwszego logowania należy zmienić hasło.