Bieżące opłaty za studia prosimy wnosić na indywidualny rachunek bankowy:

Numer rachunku można znaleźć w Wirtualnej Uczelni w menu "Twoje studia -> Twoje dane" w polu Subkonto.

W celu uzyskania zaświadczenia do banku, faktury VAT lub informacji związanych z opłatami za studia, należy skontaktować się z Kwesturą.

Kwestura - Dział Rozliczeń ze Studentami

pokój 203, sektor D, II piętro 
(22) 54 35 463
kwestura@lazarski.edu.pl

Kwestura czynna jest w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek, czwartek 8:00-16:00
soboty zjazdowe 10:00-14:00