Informacja dotyczy tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Plan zajęć każdy student układa samodzielnie poprzez Wirtualną Uczelnię, do której dostęp uzyskuje podczas zapisu na studia. Zapisy na zajęcia odbywają się na początku września/pod koniec sierpnia – szczegółowy harmonogram zapisów przesyłany jest drogą mailową oraz dostępny na WU przed ich rozpoczęciem.

W ramach oferty masz możliwość ustalania indywidualnego planu studiów. Wybierz z kim i kiedy chcesz mieć ćwiczenia. Możesz także zapisać się na wybrany przedmiot fakultatywny.

Jeśli chcesz skończyć studia szybciej lub potrzebujesz w danym semestrze mniejszej ilości zajęć - wybierz przedmioty na łączną wartość od 22 do 45 pkt. ECTS. Jeśli nie wiesz jak ułożyć swoją ścieżkę kształcenia, skontaktuj się z Prodziekanem ds. toku studiów. Aktualne dyżury Prodziekanów znajdują się na stronach Dziekanatów.

W razie problemów z ułożeniem planu zajęć skontaktuj się z właściwym Dziekanatem.