Skip to main content

Powrót poziom wyżejProjekt DIVPOL

Poniżej prezentujemy wyniki projektu DIVPOL w pliku DIVPOL_PL., który jest wynikiem pracy jednostek takich jak instytuty badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe i jednostki ministerialne, organizacje imigranckie oraz partie polityczne w siedmiu krajach członkowskich Unii Europejskiej. Partnerami w ramach projektu DIVPOL są: ACIDI - Wysoki Komisarz ds. Imigracji I Dialogu Międzykulturowego (Portugalia), CJD Hamburg + Eutin - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wiosek Młodzieżowych (Niemcy, koordynator), Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet Sztokholmski (Szwecja), GRITIM - Interdyscyplinarna Grupa Badawcza ds. Imigracji, Uniwersytet Pompeu Fabra (Hiszpania), IPRS - Instytut Psychoanalityczny Badań Społecznych (Włochy), Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Polska), MPG - Grupa Polityki Migracyjnej (Belgia). Każdy partner zaangażował partie polityczne i organizacje imigranckie w swoim kraju jako uczestników projektu.

W czasie 20-to miesięcznego projektu przeprowadzono wywiady z ponad 500 politykami o imigracyjnym i autochtonicznym pochodzeniu, przedstawicielami organizacji imigranckich oraz ekspertami, uczestniczono także w warsztatach i akcjach informacyjnych. Projekt został dofinansowany przez Komisję Europejską z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Ponadto Projekt przyczynić się ma do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne. Podnieść ma także pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym.

Udział Migration Policy Group jako ponadnarodowego partnera wzmocnił europejską perspektywę projektu. Podkreślmy, że wypracowane w projekcie strategie wdrożyć można także w innych krajach UE.

Pliki do pobrania: