Skip to main content

Powrót poziom wyżejDystrybucja i sprzedaż

Czasopisma

"MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA", "IUS NOVUM"

Bieżące i archiwalne numery kwartalników

Myśli Ekonomicznej i Politycznej (27 zł) 

Ius Novum (27 zł)

nabyć można w Oficynie Wydawniczej Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43, pok. 131, tel (22) 5435450 lub w Bibliotece Uczelni, tel. (22) 5435390 w godzinach jej otwarcia.

Numery można również zamówić e-mailowo: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Kwartalniki posiadają wersje elektroniczne:

Myśli Ekonomicznej i Politycznej https://mysl.lazarski.pl

Ius Novum https://iusnovum.lazarski.pl

Książki 1

DOSTĘPNE W SIEDZIBIE OFICYNY WYDAWNICZEJ oraz SKLEPIE INTERNETOWYM DOMU WYDAWNICZEGO ELIPSA

Książki wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego można nabyć:

- w siedzibie przy ul. Świeradowskiej 43, pok. 131, tel. (22) 5435450,

- w Bibliotece Uczelni, tel. (22) 5435390, w godz. jej otwarcia,

- zamawiając e-mailowo: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

- za pośrednictwem sklepu internetowego Domu Wydawniczego Elipsa http://elipsa.pl/pl/c/Publikacje-Uczelni-Lazarskiego-WSHiP/17

Katalog książek 1 Oficyny Wydawniczej dostępnych w sprzedaży w Oficynie i Domu Wydawniczym Elipsa

Książki 2

DOSTĘPNE TYLKO W SIEDZIBIE OFICYNY WYDAWNICZEJ lub PO ZAMÓWIENIU E-MAILOWYM

Książki do nabycia:

- w siedzibie Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43, pok. 131, tel. (22) 5435450,

- w Bibliotece Uczelni, tel. (22) 5435450, w godz. jej otwarcia

- po zamówieniu e-mailowym: wydawnictwo@lazarski.edu.pl.

Katalog książek 2 - sprzedaż w Oficynie Wydawniczej lub po zamówieniu e-mailowym

 

 

Publikacje elektroniczne

Raporty Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego do pobrania w formacie PDF

Książki do pobrania w formacie PDF

Przemiany tożsamości programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego, Michał Pienias

s. 369, ISBN 978-83-64054-58-7, Warszawa 2016

Publikacja elektroniczna w formacie PDF do pobrania

Sojusz Lewicy Demokratycznej przeżywa, podobnie jak wiele ugrupowań socjaldemokratycznych w Europie, kryzys zarówno ideologiczny, jak i wizerunkowy. Celem monografii jest prezentacja przemian tożsamości programowej SLD w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego.

W kolejnych rozdziałach Autor dokonuje analizy tożsamości ideologicznej współczesnej partii socjaldemokratycznej w Europie na przykładzie Szwecji, Austrii i Niemiec, charakteryzuje proces tworzenia tożsamości ideologicznej polskiej socjaldemokracji na przykładzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prezentuje genezę SLD oraz czynniki go kształtujące. Prezentuje treści kolejnych programów wyborczych partii z lat 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015. Charakteryzuje metody badawcze wykorzystane w trakcie zbierania i opracowywania materiałów empirycznych – zarówno założenia ilościowej metody Manifesto Research Group, jak i wtórnej analizy badań sondażowych. Prezentuje wreszcie wyniki badań własnych.