Skip to main content

Powrót poziom wyżejOficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego istnieje od 1993 roku – rozpoczęła działalność wraz z utworzeniem Uczelni, pierwotnie noszącej nazwę Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej, następnie Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, której, po śmierci założyciela i pierwszego rektora Uczelni, nadano imię Ryszarda Łazarskiego. W okresie od października 2013 r. do września 2018 r. funkcjonowała jako część Biblioteki Uczelni.

Celem działalności Oficyny Wydawniczej jest wspomaganie procesu dydaktycznego Uczelni oraz innych ośrodków, a także utrwalanie wyników badań naukowych oraz dorobku pokonferencyjnego.

Obecnie Uczelnia posiada Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Medyczny kształcący na kierunku lekarskim, a także szereg instytutów badawczych. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe, doktoranckie oraz studia i programy anglojęzyczne – w 2012 wprowadzone zostały anglojęzyczne walidowane programy studiów kończące się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego – Uczelni Łazarskiego, brytyjskiego – Coventry University.

Oficyna ma na swoim koncie publikację prawie 350 tytułów wydawnictw zwartych – przewodników programowych, skryptów, podręczników, wydawnictw encyklopedycznych, monografii naukowych, a także książek z zakresu historii – szczególnie dotyczącej okresu powstania warszawskiego; przy Uczelni działa Izba Pamięci, której misją jest utrwalanie wiedzy o powstaniu oraz zainteresowanie młodzieży historią wydarzeń roku 1944. Izba powstała z inicjatywy założyciela Uczelni – Ryszarda Łazarskiego,  który był członkiem pułku „Baszta”, zgrupowania działającego podczas okupacji i powstania na Mokotowie.

Oprócz publikacji zwartych oraz akcydensów Oficyna jest wydawcą kwartalników – Myśl Ekonomiczna i Polityczna od 2010 roku, Ius Novum od 2007 roku. Publikacja tych czasopism poprzedzona była wydawaniem w latach 1999–2004 Zeszytów Naukowych serii Prawo oraz serii Ekonomia, a także – w latach 2002–2009 kwartalnika Myśl Ekonomiczna i Prawna.

 

(ostatnia aktualizacja: 10.10.2018 r.)