Skip to main content

Powrót poziom wyżejOficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Misją Oficyny Wydawniczej jest stworzenie dogodnej platformy komunikacyjnej dla pracowników Uczelni Łazarskiego i innych autorów poprzez publikowanie książek i czasopism wypełnionych aktualną problematyką naukową w nowatorskim ujęciu. Publikacje Oficyny włączają Uczelnię do procesów obiegu informacji w nauce, pełniąc też zadania marketingowe wobec Uczelni oraz kręgu jej intelektualnego oddziaływania.

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW, GŁOS I RECENZJI KSIĄŻEK

WYMAGANIA WOBEC NADSYŁANYCH TEKSTÓW

Oficyna Wydawnicza jest połączona z Biblioteką Uczelnianą.

W pracę Oficyny Wydawniczej zaangażowane są następujące osoby:

mgr Urszula Kułakowska-Kuś (tel. 22 5435 450), sekretarz i redaktor
Ewa Komendowska (tel. 22 5435 450, 390), redaktor prowadzący - książki, redaktor strony internetowej Oficyny Wydawniczej

dr Henryk Hollender (tel. 22 5435 392), redaktor naczelny

Kontakt e-mailowy z Oficyną Wydawniczą: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Teksty zgłaszane do kwartalnika "Ius Novum" prosimy wysyłać na adres iusnovum@lazarski.edu.pl

W razie nieobecności pracownika prosimy o kontakt z Biblioteką (sektor F)

Publikacje wydawane przez Oficynę Wydawniczą można kupić bezpośrednio w jej siedzibie bądź za pośrednictwem sklepu internetowego Domu Wydawniczego Elipsa lub księgarni internetowej Naukowa.pl.