Skip to main content

Powrót poziom wyżejOficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego jest naukowym wydawnictwem akademickim, działającym na rzecz upowszechnienia wyników badań naukowych, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, wspierania środowiska naukowego otwartego na nowe horyzonty i wyzwania poznawcze. Służy społeczności akademickiej Uczelni m.in. poprzez dbanie o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji.

Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego istnieje od 1993 roku – rozpoczęła działalność wraz z utworzeniem Uczelni, pierwotnie noszącej nazwę Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej, następnie Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, której, po śmierci założyciela i pierwszego rektora Uczelni, nadano imię Ryszarda Łazarskiego. W okresie od października 2013 r. do września 2018 r. funkcjonowała jako część Biblioteki Uczelni.

Oficyna ma na swoim koncie publikację prawie 350 tytułów wydawnictw zwartych – przewodników programowych, skryptów, podręczników, wydawnictw encyklopedycznych, monografii naukowych, a także książek z zakresu historii – szczególnie dotyczącej okresu powstania warszawskiego; przy Uczelni działa Izba Pamięci, której misją jest utrwalanie wiedzy o powstaniu oraz zainteresowanie młodzieży historią wydarzeń roku 1944. Izba powstała z inicjatywy założyciela Uczelni – Ryszarda Łazarskiego,  który był członkiem pułku „Baszta”, zgrupowania działającego podczas okupacji i powstania na Mokotowie.

Oprócz publikacji zwartych oraz akcydensów Oficyna jest wydawcą kwartalników – Myśl Ekonomiczna i Polityczna od 2010 roku, Ius Novum od 2007 roku. Publikacja tych czasopism poprzedzona była wydawaniem w latach 1999–2004 Zeszytów Naukowych serii Prawo oraz serii Ekonomia, a także – w latach 2002–2009 kwartalnika Myśl Ekonomiczna i Prawna.

Pliki do pobrania: