Intensywne repetytorium do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

Aplikacje prawnicze to temat budzący uzasadnione zainteresowanie dużej części studentów i absolwentów prawa w całej Polsce. Wymagania stawiane kandydatom na aplikacje prawnicze są bardzo wysokie. Przygotowując się do egzaminów wstępnych niezbędne jest opanowanie bardzo szerokiego zakresu wiedzy z różnych gałęzi prawa.

W celu odświeżenia i uporządkowania wiedzy w zakresie wymaganym na egzaminach wstępnych na aplikacje, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego postanowił wyjść naprzeciw wymogom stawianym studentom i absolwentom prawa przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przygotował zupełnie NOWĄ formułę przygotowania studentów i absolwentów do egzaminów wstępnych.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA APLIKACJE PRAWNICZE 2018

RADCOWSKA I ADWOKACKA

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA APLIKACJE!

ZAPISZ SIĘ NA KURS, W GRUPIE SIŁA I MOBILIZACJA!

Z nami poznasz receptę na uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym! 

  • cel: wsparcie osób zainteresowanych egzaminami wstępnymi na aplikacje prawnicze
  • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z kluczowych aktów prawnych
  • metodologia rozwiązywania testów
  • 120 godziny zajęć specjalistycznej wiedzy
  • zajęcia prowadzone przez praktyków wykonujących zawody prawnicze
  • szczegółowa analiza testów z ostatnich lat
  • specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe
  • zajęcia w formie warsztatów

FORMA ZAJĘĆ

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze obejmuje następujące zajęcia:

Metodologia rozwiązywania testów

– zajęcia mają na celu wyjaśnienie konstrukcji pytań testowych na egzaminach wstępnych i wyjaśnienie jak skutecznie rozwiązywać poszczególne pytania by uzyskać jak najwyższy wynik i dostać się na wybraną aplikację

Warsztaty

– podczas zajęć warsztatowych zaprezentowany zostanie materiał będący przedmiotem egzaminów wstępnych oraz zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania testowe. Prowadzący poszczególne przedmioty będą kłaść nacisk na te instytucje, które łatwo da się „ubrać” w pytania testowe oraz zagadnienia budzące wątpliwości. 

TERMINY ZAJĘĆ

19 – 20 maja

26 – 27 maja

9 – 10 czerwca

16 – 17 czerwca

23 – 24 czerwca

Kurs obejmuje zajęcia w wymiarze 120 godzin akademickich, które są podzielone na bloki tematyczne. Liczba godzin przeznaczonych na omawianie poszczególnych aktów prawnych związana jest z częstotliwością występowania pytań na egzaminie wstępnym na poszczególne aplikacje.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów w soboty i niedziele między godz. 9.00 a 17.00 i będą prowadzone przez praktyków wykonujących zawody prawnicze.

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany uczestnikom Kursu po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze będą otrzymywać cotygodniowo specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe na poszczególne bloki zajęć szkoleniowych, w tym: wykazy najważniejszych instytucji prawnych i artykułów z ustaw będących przedmiotem pytań, ćwiczenia testowe umożliwiające weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności oraz konspekty warsztatów.

Na zajęciach z poszczególnych bloków szkoleniowych uczestnicy Kursu zobowiązani są posiadać akty prawne uwzględniające aktualny stan prawny.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200 zł

Zapisy trwają do 18 maja 2018 r. lub do wyczerpania miejsc. 

KONTAKT

Kierownik Kursu: adw. dr Ewelina Kragiel

Sekretarz: Mateusz Kuliński

e-mail: aplikacje.prawnicze@lazarski.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Regulamin kursu dostępny jest tutaj.