Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz rektor Uczelni Łazarskiego w latach 2008-2012.

Była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku. Na naszej uczelni wykładała na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

W latach 1996-2006 pełniła urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 2011.
W latach 2012-2015 była podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jej niezwykła mądrość, życzliwość i zrozumienie dla spraw ludzkich pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 28 marca o godz. 13:00 na cmentarzu Powązki Wojskowe.

Dla pracowników wyrażających chęć uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych Uczelnia zapewnia dojazd. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do działu administracji do piątku do godziny 12:00.